Walne zebranie członków 2019

28.06.2019 | Łukasz Gąsiorek

Informujemy, że w sobotę 13 lipca 2019r. o godz. 14:00 spotkamy się na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się Poznaniu w klubie "Agawa" przy ul. Mickiewicza 28.

Podczas Walnego Zebrania swoje sprawozdania z działalności w roku 2018 przedstawią Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zaprezentowane i omówione zostanie sprawozdanie finansowe, które zatwierdza najwyższa władza stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków. W ścisłym związku ze sprawozdaniem finansowym jest także głosowanie w celu udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium zarządowi. W najbliższych dniach udostępnione zostanie sprawozdanie finansowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.

Archiwum