Składka członkowska

Roczna składka - 50 zł
Wpisowe - 30 zł

Aby umożliwić realizowanie celów stowarzyszenia, członkowie są zobligowani do opłacania raz w roku składki członkowskiej w wysokości 50 złotych. Nowi członkowie muszą wnieść dodatkową opłatę w wysokości 30 złotych, tzw. wpisowe, które jest przeznaczona na produkcję i dostarczenie legitymacji członkowskiej.

Tworzony w ten sposób budżet wykorzystujemy zarówno przy organizacji zlotów (wynajęcie lokalu, hali do gry w piłkę), jak i do codziennej działalności stowarzyszenia (prowadzenie księgowości, tradycyjnej korespondencji, konsultacje prawnicze).

Na walnym zgromadzeniu członków zarząd prezentuje rozliczenie za miniony rok, stan finansów oraz budżet na przyszły rok, który zatwierdzany jest przez Was. Raport z tego spotkania jest do wglądu dla wszystkich członków, a nad pracą zarządu czuwa komisja rewizyjna, monitorująca kwestie finansowe.