Pytania i odpowiedzi

Członkostwo

Jakie warunki muszą spełniać członkowie?

Za statutem:

„Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna bez względu na posiadane obywatelstwo, która kibicuje Realowi Madryt, zadeklaruje chęć realizacji celów stowarzyszenia oraz utożsamia się z jego zasadami działania.”

Czy osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców będą mogły należeć do stowarzyszenia?

Nie. Członkami stowarzyszenia mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie i jest to określone w statucie. Nie wchodzi w grę legitymowanie się tymczasowym dowodem osobistym czy dołączanie zgody rodzica. Zgodnie z prawem do stowarzyszenia należeć mogą osoby powyżej 16. roku życia, jednak - decyzją założycieli - Águila Blanca zrzeszać będzie tylko pełnoletnich kibiców.

Czy obecność na zjazdach (Walnych Zebraniach Członków) jest
obowiązkowa?

Nie możemy jej nakazać i nie jest obowiązkowa. Na spotkaniach takich będą zapadały decyzje dotyczące wyboru zarządu, zmian w statucie i działalności stowarzyszenia, zatem osoby chcące czynnie uczestniczyć w życiu fan klubu chętnie pojawią się na zlotach. Poza tym to naprawdę fajna sprawa i okazja, żeby się poznać.

Czy Polacy mieszkający za granicą będą mogli wstąpić do stowarzyszenia?

Jak najbardziej, chociaż znacznie utrudni im to uczestnictwo w życiu stowarzyszenia, walnych zgromadzeniach i wyjazdach na mecze. W pierwszych dwóch sezonach zarejestrowały się osoby z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kanady czy Norwegii.

Działalność stowarzyszenia

Czy Águila Blanca to oficjalna peña Realu Madryt w Polsce?

Tak. Po niecałym roku działalności uzyskaliśmy status oficjalnego fanklubu Realu Madryt, dzięki czemu jesteśmy pierwszą peñą w Polsce.

Czy zarząd stowarzyszenia planuje w najbliższym sezonie wyjazdy na mecze w Madrycie?

Tak, o wszystkich wyjazdach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej oraz Facebooka. .

Czy stowarzyszenie będzie nawiązywać stosunki z innymi tego typu organizacjami za granicą lub stowarzyszeniami kibiców Realu Madryt w Polsce?

Żaden inny fan klub Realu Madryt w Polsce nie powstał, ale jednym z celów stowarzyszenia jest „nawiązywanie kontaktów z kibicami Realu Madryt z innych krajów” oraz „działanie na rzecz międzynarodowej współpracy”. Zależy nam zatem na współpracy z zagranicznymi fanklubami.