Wyborcze Walne Zebranie członków w Poznaniu!

01.07.2022 | Łukasz Gąsiorek


WALNE ZEBRANIE

Ostatnia kadencja władz stowarzyszenia, odbywała się w dosyć niecodziennych okolicznościach. Kolejne trzy lata funkcjonowania naszego fanklubu, jak wszystko naznaczyła pandemia, która znacznie ograniczyła możliwości organizacji wyjazdów czy zlotów, mimo to ostatnie miesiące to już powrót do normalności połączony z powrotem Realu Madryt na piłkarski szczyt. Lato 2022 to dla naszej organizacji nieuchronny znak, że swoją kadencję kończą obecne władze Stowarzyszenia, czyli Zarząd i Komisja Rewizyjna. Tym samym, ze względu na zakończenie 3-letniej kadencji wspomnianych organów informujemy o wyborczym Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia, na którym zostaną wybrane władze stowarzyszenia w kadencji na lata 2022-2025.

Wyborcze Walne Zebranie odbędzie się tym razem w Poznaniu. Stolica Wielkopolski dysponuje korzystnymi połączeniami z większością kraju, dlatego myślimy, że dla zainteresowanych dotarcie nie będzie stanowiło wielkiej przeszkody. Wyborcze Walne Zebranie członków Águila Blanca odbędzie się 23 lipca 2022 roku (sobota) w klubie "Agawa" przy ul. Mickiewicza 28 o godzinie 15:00.

Oczywiście udział w Zebraniu nie jest obowiązkowy, jednak serdecznie zapraszamy do przybycia wszystkich członków, by jak najwięcej z nas mogło wziąć udział w kształtowaniu naszego Stowarzyszenia zwłaszcza poprzez wybranie jego władz. Mamy nadzieję, że wybór stolicy Wielkopolski jako miejsca spotkania, zapewni możliwość udziału jak największej liczby członków naszej organizacji. Walne Zebranie jak zawsze będzie również stanowiło okazję do dyskusji o funkcjonowaniu jak i celach stowarzyszenia na przyszłość.

Przypominamy także, że do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

WYBORY WŁADZ 2022

Osoby, które chciałyby kandydować do władz stowarzyszenia „Águila Blanca – Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu Madryt”, proszone są o nadsyłanie swoich kandydatur na adres mailowy lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl w tytule wiadomości wpisując „Kandydatura do władz Águila Blanca”.
W treści maila należy podać:
– imię i nazwisko;
– aktualny numer członkowski;
– numer telefonu;
– deklarację o chęci kandydowania do władz AB oraz wstępnie wskazać preferowany organ, o mandat, w którym dany kandydat chce się ubiegać – możliwe jest zgłoszenie swojej kandydatury do obu organów (o kompetencjach Zarządu i Komisji Rewizyjnej stanowią § 17 i 18 statutu stowarzyszenia, z którymi można zapoznać się tutaj).

Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 22 lipca br. do godziny 12:00. O stanowisko we władzach mogą ubiegać się wszyscy członkowie, którzy opłacili ubiegłoroczną składkę. Nie ma żadnych innych wymagań formalnych związanych choćby ze stażem w stowarzyszeniu czy miejscem zamieszkania. Osoby zgłaszające swoje kandydatury prosimy o rozważne przemyślenie swojej kandydatury, w szczególności pod kątem dysponowania odpowiednią ilością czasu wolnego potrzebną do działalności na rzecz stowarzyszenia.

Każdy kandydat będzie mógł dokładniej zaprezentować swoją kandydaturę, szczególnie nakreślić plany i pomysły dotyczące działalności Águila Blanca podczas Walnego Zebrania. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu, kandydaturę może zaprezentować albo inny członek stowarzyszenia albo Przewodniczący Walnego Zebrania, który odczyta pisemną prezentację kandydata, będzie możliwość także prezentacji zdalnej, online.

Wszelkie pytania odnośnie Walnego Zebrania i zagadnień związanych z procesem wyborczym prosimy kierować na adres: lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl

PS Przy okazji informujemy, że zapisy i prolongaty ruszą najprawdopodobniej w tygodniu następującym po wyborach.

Archiwum