Walne Zebranie członków Águila Blanca

18.02.2011 | Tomasz Prajzner

Águila Blanca nie zwalnia tempa. Jesteśmy w trakcie organizacji pierwszego wyjazdu członków Stowarzyszenia do mekki madridismo, jednak nie koncentrujemy się wyłącznie na najbliższej przyszłości. Mamy bowiem na uwadze dalszy rozwój naszego Stowarzyszenia, by jak najlepiej realizować zadanie, jakie przed sobą postawiliśmy, czyli przybliżenie polskich madridistas do ukochanego klubu.Jako że członkostwo w organizacji pozarządowej niesie ze sobą również obowiązki, zapraszamy wszystkich członków Águila Blanca do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu. Na pierwszym formalnym spotkaniu członków Stowarzyszenia zostanie przedstawiony projekt sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Rozpatrzone zostaną również propozycje zmian w statucie oraz uchwał, niezbędnych do rozwoju naszej organizacji. Oczywiście, udział w Walnym Zebraniu nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy do przybycia wszystkich członków, by jak najwięcej z nas mogło uczestniczyć w kształtowaniu naszego Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zebranie będzie miało miejsce w Krakowie. Wybór tego miasta podyktowany jest względami organizacyjnymi. Kolejne zgromadzenia będą odbywać się już w innych miastach.Przejdźmy do szczegółów. Walne Zgromadzenie członków Águila Blanca odbędzie się 5 marca na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w sali nr 1 w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym o godzinie 16:00 (klik!). Lokalizacja ta jest bardzo korzystna, bowiem UEK położony jest w sąsiedztwie dworca PKP, co z pewnością ułatwi udział wszystkim członkom z bardziej odległych zakątków kraju.Gdyby ktoś zainteresowany był noclegiem w Krakowie, chętnie pomożemy w znalezieniu miejsca w hostelu (cena ok. 40 zł za noc). Informacje i pomoc w tej sprawie można uzyskać za pomocą poczty elektronicznej u Łukasza Gąsiorka (lukasz18real@interia.pl).Wszelkie inne pytania odnośnie Walnego Zgromadzenia i zagadnień z nim związanych proszę kierować do mnie na adres: tomek.prajzner@gmail.com


Archiwum