Walne Zebranie członków 2024

31.05.2024 | Łukasz Gąsiorek


Informujemy, że w sobotę 15 czerwca 2024 r. w godzinach 15 do 16 spotkamy się na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się Poznaniu w klubie "Agawa" przy ul. Mickiewicza 28.

Podczas Walnego Zebrania swoje sprawozdania z działalności w roku 2023 przedstawią Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zaprezentowane i omówione zostanie sprawozdanie finansowe, które zatwierdza najwyższa władza stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków. W ścisłym związku ze sprawozdaniem finansowym jest także głosowanie w celu udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium zarządowi. W najbliższych dniach udostępnione zostanie w odpowiedniej zakładce sprawozdanie finansowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, do wzięcia udziału w obradach.

Archiwum