Walne Zebranie członków 2022

25.05.2022 | Łukasz Gąsiorek


Informujemy, że w sobotę 28 maja 2022r. w godzinach 13:30 do 15:30 spotkamy się na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia. Walne Zebranie odbędzie się Warszawie przy ul. Łuckiej 15.

Podczas Walnego Zebrania swoje sprawozdania z działalności w roku 2022 przedstawią Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zaprezentowane i omówione zostanie sprawozdanie finansowe, które zatwierdza najwyższa władza stowarzyszenia - Walne Zebranie Członków. W ścisłym związku ze sprawozdaniem finansowym jest także głosowanie w celu udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium zarządowi. W najbliższych dniach udostępnione zostanie w odpowiedniej zakładce sprawozdanie finansowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, do wzięcia udziału w obradach.

Archiwum