Podsumowanie z Walnego Zebrania w Warszawie

27.08.2013 | Łukasz Gąsiorek

W sobotę 24 sierpnia 2013 roku w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Águila Blanca. Po otwarciu obrad i zatwierdzeniu ich porządku głos zabrał dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Łukasz Gąsiorek, który przedstawił położenie, w jakim znalazło się stowarzyszenie. Intensywnie rozwijające się od momentu powstania, popadło na początku bieżącego roku w stagnację. Miała ona kilka istotnych przyczyn, wśród których Przewodniczący wyjaśnił między innymi:

- Przyczyny finansowe związane z włamaniem na konto stowarzyszenia, w wyniku którego było one pozbawione większości posiadanych środków finansowych. Wyjaśnienie sytuacji zajęło kilkanaście tygodni. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, bank zwrócił na konto Stowarzyszenia zagarnięte środki i stan konta przedstawia właściwą kwotę. Przez okres wyjaśniania sprawy pole działania stowarzyszenia było jednak niezwykle ograniczone, przez co pojawiły się także opóźnienia ze zwrotem należności niektórym członkom Stowarzyszenia.

- Niska aktywność części Zarządu, w najbardziej skrajnych wariantach przejawiająca się kompletnym brakiem jakiejkolwiek formy kontaktu (nieodbieranie telefonów, nieodpisywanie na maile i tym podobne). Brak komunikacji wywołał także liczne problemy związane z codzienną działalnością stowarzyszenia (na przykład prowadzenie księgowości, zaległości w realizowaniu zobowiązań).

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wprost przyznał, że część osób została obdarzona zbyt dużym zaufaniem i zbyt rozległym zakresem kompetencji, co osłabiło możliwości nadzorcze tego organu.

- W paru sytuacjach zabrakło szczęścia – jak chociażby wtedy, gdy starano się o organizację wyjazdu na półfinał Ligi Mistrzów do Dortmundu, na który klub nie przyznał nam wejściówek.

Do tego upłynęła kadencja dotychczasowych władz, co jeszcze bardziej utrudniało podejmowanie nawet najbardziej prozaicznych działań. Dlatego chcący naprawić sytuację członkowie władz, którzy pozostali aktywni, uznali, że priorytetem jest przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, co wiązało się z koniecznością zwołania Walnego Zebrania.

Po przedstawieniu sytuacji stowarzyszenia przewodniczący obradom Leszek Kazimierczak przeszedł do kolejnych punktów związanych z wyborem nowych władz. Zaprezentowano wszystkie zgłoszone kandydatury. Na początek wybrano Zarząd, w skład którego weszli: Katarzyna Cenian, Dominika Jaworska, Kamil Kamiński, Łukasz Gąsiorek, Michał Popławski, Michał Bylica, Daniel Mańczak i Bartosz Radecki. Do Komisji Rewizyjnej z kolei zgłosiło się trzech kandydatów: Tomasz Bednarzak, Kamil Dalbiak oraz Andrzej Bandurski i wszyscy z nich otrzymali wymagane poparcie, by wejść do jej składu. Po zakończeniu głosowań zarządzono przerwę, podczas której Zarząd, zgodnie ze statutem, wybierze ze swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, a Komisja Rewizyjna jej Przewodniczącego i jego Zastępcę.

Po przerwie Przewodniczący Walnego Zebrania, poprosił nowo wybranego Prezesa Zarządu Łukasza Gąsiorka, by przedstawił wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezes Zarządu poinformował, że jego Zastępcami będą Katarzyna Cenian i Bartosz Radecki, Skarbnikiem – Kamil Kamiński, a funkcję Sekretarza sprawować będzie Dominika Jaworska. Następnie poinformowano, że podział funkcji w Komisji Rewizyjnej będzie wyglądał następująco: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kamil Dalbiak, Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Bednarzak. Prezes Zarządu wygłosił krótkie exposé (którego treść niebawem zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia), prezentujące plany władz, mające na celu przywrócenie Stowarzyszenia na właściwe tory. Zwrócono uwagę na te najbliższe cele (uporządkowanie spraw związanych z codzienną działalnością, księgowością, otwarciem zapisów i prolongat), jak i bardziej długofalowe (wznowienie wyjazdów na mecze, organizacja zlotów), których zrealizowanie będzie priorytetem Zarządu. Na zakończenie Prezes ogłosił, że pierwszą decyzją Zarządu jest wybór Warszawy na miejsce najbliższego zlotu podczas październikowego meczu ligowego między Realem Madryt a Barceloną.

Tradycyjnie przeprowadzono rzeczową i żywą dyskusję, podczas której obecni na sali członkowie mogli wyrazić opinie, zwrócić się do nowych władz z wnioskami dotyczącymi przyszłej działalności stowarzyszenia. Prezes zapewnił, że Zarząd rozważy wszystkie propozycje i w miarę możliwości będzie wprowadzał je w życie.

O ile wyraźnym plusem był panujący zarówno wśród zgromadzonych członków i nowych władz optymizm dotyczący przyszłości stowarzyszenia, o tyle zapewne dosyć smutnym aspektem była niezwykle niska frekwencja. Należy mieć nadzieję, że wraz ze wzrostem aktywności Stowarzyszenia, wzrośnie również aktywność jego członków, a także chęć uczestnictwa w imprezach i wyjazdach organizowanych przez Águila Blanca – Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu Madryt.

Archiwum